Nieuws

2022-06-10 09:00:00

‘Sinne laten stralen, daar heb ik met veel plezier aan gewerkt!’

10 juni 2022

In de afgelopen zes jaar heb ik leiding mogen geven aan Sinne. Met enorm veel plezier heb ik me ingezet voor Sinne kinderopvang en later ook Friese Kleintjes. Samen met velen van jullie heb ik mij ingezet om voor de ontwikkeling van kinderen in Leeuwarden en Fryslân van betekenis te zijn. Nu ga ik Sinne verlaten. Het was geen gemakkelijke afweging, maar ik voelde dat het tijd werd de bakens te verzetten. Ik verwacht mij na de zomervakantie opnieuw voor maatschappelijke kinderopvang in te gaan zetten.

De Raad van Toezicht heeft aangegeven begrip te hebben voor mijn keuze. Henk Buith, voorzitter Raad van Toezicht: ’Wij zijn hem zeer erkentelijk voor wat er onder zijn leiding is gerealiseerd. Wij bedanken Robert voor zijn gedrevenheid en professionaliteit om de missie van Sinne waar te maken: het bieden van kinderopvang van hoge kwaliteit met een eigentijds aanbod vanuit een maatschappelijk opdracht met een grote publieke impact!’

Kinderopvang is sterk in ontwikkeling en Sinne heeft een enorme groei laten zien. Gegroeid in pedagogische kwaliteit, maar ook in omvang door voor meer kinderen en ouders van betekenis te zijn. En dit altijd als betrouwbare partner van organisaties om ons heen. Samen met onderwijspartners en de gemeente wordt hard gewerkt aan het verbeteren van kansengelijkheid voor kinderen. Binnen Kindcentra werken we steeds intensiever samen met het onderwijs. Daar heb ik mij graag voor ingezet vanuit Sinne als maatschappelijke organisatie! Ik ben trots dat Sinne zich door de inzet van velen heeft ontwikkeld tot een sterke en toonaangevende speler en daarin vaak een verbindende rol heeft. Belangrijk ook in de weg naar kinderopvang als basisvoorziening met een drempelloze toegang voor ieder kind. En het is fijn dat ik daar een bijdrage aan heb morgen leveren. Ja, Sinne speelt serieus mee!

In de komende maanden wordt over mijn opvolging nagedacht. Hierin zal de Raad van Toezicht een leidende rol hebben. In goede samenspraak tussen de Raad van Toezicht, het Managementteam en de Ondernemingsraad is besloten dat tot er een nieuwe benoeming plaatsvindt, het Managementteam de zaken waarneemt waardoor continuïteit in leiding gewaarborgd is.

Met heel veel warme herinneringen kijk ik straks terug op mijn Sinne jaren en op onze samenwerking, dat weet ik al!

Robert Sänger
Directeur-bestuurder Sinne kinderopvang