Nieuws

2022-07-04 14:53:00

Professionals uit Estland op werkbezoek bij Sinne

4 juli 2022

Afgelopen maand was een groep professionals uit Estland op werkbezoek in Nederland. Leraren voor jonge kinderen van Tallinn Educational Institutions gingen daarbij een paar locaties van Sinne langs. De professionals uit Estland waren benieuwd hoe wij hier werken binnen IKC’s.

Hoe bereid je je voor op het werken met kinderen met speciale behoeften, hoe houd je toezicht op de ontwikkeling van het kind, hoe gaat de samenwerking met ouders, hoe voer je ontwikkelgesprekken, hoe creëer je een creatieve leeromgeving zijn vragen waarom ze locaties van Sinne hebben bezocht. Het bezoek is tot stand gekomen vanuit de associate degree Pedagogisch Educatief Professional van de Hanzehogeschool Groningen. 

Het bezoek was een groot succes. Er is gesproken over de verschillen tussen het opvangsysteem in Estland en Nederland. Wist je bijvoorbeeld dat kinderen in Estland pas op een leeftijd van 1,5 jaar naar de kinderopvang gaan? Zwangerschapsverlof is daar iets langer dan in Nederland. Het bezoek was dan ook erg nieuwsgierig naar hoe wij werken met baby's op de groepen. Tijdens het bezoek is ingegaan op de algemene landelijke werkwijze en hoe binnen Sinne hiermee gewerkt wordt. Daarna zijn verschillende locaties bezocht, IKC Prins Maurits, IKC de Kinderkoepel en de Valkstraat. De slaaphuisjes trokken veel bekijks en het viel de bezoekers op hoeveel rust er op de groepen heerst.