Nieuws

2022-07-06 09:52:00

Eerste paal IKC Middelsee

6 juli 2022

Vrijdag 1 juli is de eerste paal geslagen van het nieuwe IKC Middelsee in Leeuwarden. In het nieuwe stadsdeel Middelsee krijgt eigentijds onderwijs en kinderopvang vorm in een inspirerend gebouw. Nathalie Kramers (wethouder van Onderwijs, gemeente Leeuwarden) nam plaats in de kraan om de eerste paal in de grond te heien.

IKC Middelsee

IKC Middelsee is een integraal kindcentrum waar onderwijs en opvang samenkomen. Een plek waar kinderen van 0 tot 14 jaar de wereld leren ontdekken. Kinderen leren om als verantwoordelijke, zelfstandige en (positief) kritische wereldburgers, met kennis en vaardigheden, deel te nemen aan een maatschappij die constant in beweging is en steeds sneller verandert.

 

"Een plek waar kinderen zich kunnen ontwikkelen is ontzettend belangrijk. Het is niet op alle plekken vanzelfsprekend dat er al een IKC gebouwd wordt, voordat er huizen staan. PCBO, Sinne en de Gemeente Leeuwarden, onderstrepen hiermee het belang van zo'n ontwikkelpek voor kinderen in de wijk. Het wordt een geweldige en uitdagende plek om te leren en spelen." Robert Sänger Directeur-bestuurder Sinne kinderopvang

 

Actuele maatschappelijke thema’s krijgen hier al een invulling door bijvoorbeeld anders om te gaan met vakantieplanningen en het aanbieden van dagarrangementen. Nauwe samenwerking, op het gebied van sport, cultuur en gezondheid, wordt gezocht met andere partners die ook een rol spelen in de ontwikkeling van kinderen. De professionals creëren een betekenisvolle omgeving waarin gezamenlijk spelen, leren, ontdekken en groeien in een veilige en stimulerende omgeving centraal staan. Samenwerking met ouders hierin is erg belangrijk. Gezamenlijk wordt gewerkt aan het welzijn en de ontwikkeling van het kind.

 

Circulair

De ambitie voor dit kindcentrum is – zoals voor de hele wijk Middelsee – circulair. In samenwerking met de Gemeente Leeuwarden en studenten van de hogescholen in de stad is uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. Zo wordt straks het regenwater opgevangen in een waterbuffertank. Dit water wordt gebruikt voor het irrigatiesysteem naar de terreinbeplanting, de groene gevels en de dakkoeling. Daarnaast bouwen wij een ‘klimaatslimme muur’. Deze groene gevel speelt een belangrijke rol voor de biodiversiteit en tegen fijnstof, CO2 opslag, hittestress en geluiddemping. Natuurlijk is het gebouw voorzien van de benodigde zonnepanelen die in het eigen energieverbruik moeten voorzien. Daarnaast worden ook drie kleine windturbines geplaatst die de nodige energie leveren voor de installaties en het duurzaam watergebruik. Kinderen verdienen een duurzame toekomst!