Nieuws

2022-08-25 15:19:00

Werkbezoek nieuwe wethouder Nathalie Kramers

25 augustus 2022

Wethouder Nathalie Kramers heeft een werkbezoek gebracht aan Sinne kinderopvang. Nathalie is onder andere verantwoordelijk voor de portefeuilles Jeugd en Onderwijs: primair, voortgezet, MBO.

We spraken met elkaar over het belang van de kinderopvang  in de ontwikkeling van kinderen, gelijke kansen voor alle kinderen in Leeuwarden en de gezamenlijke ambities en uitdagingen hierin. Ook de mooie samenwerking van Sinne met alle onderwijspartners en de gemeente Leeuwarden zorgde voor een levendig gesprek.

 

Tijdens dit werkbezoek heeft de wethouder ook  een rondleiding gekregen langs de verschillende opvanggroepen van IKC Teresa. Op deze locatie bieden we dagopvang, speelleergroepen en buitenschoolse opvang vanuit de pedagogische visie van Emmi Pikler. Doen, ontdekken en ervaren zijn hierbij leidend, want kinderen leren actief.