Nieuws

2022-08-30 09:22:00

Werkbezoek onderwijsminister Dennis Wiersma

30 augustus 2022

Op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar heeft minister Dennis Wiersma van primair onderwijs een werkbezoek gebracht aan o.a. IKC Franciscus in Leeuwarden Oost. Het bezoek was gericht op het verkrijgen van een goed beeld van hoe IKC’s de rijke schooldag vormgeven.

Rijke Schooldag
IKC’s hebben een belangrijke rol als het gaat om gelijke kansen voor alle kinderen. Niet alle kinderen en jongeren groeien op in een omgeving die hun ontwikkeling optimaal ondersteunt. Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen in Nederland zichzelf ten volle kunnen ontplooien wordt met de Rijke Schooldag binnen het IKC een impuls gegeven aan de brede talentontwikkeling. Hierbij moet worden gedacht aan begeleiding bij huiswerk, sociaal-emotionele ontwikkeling, sport en cultuur in samenwerking met plaatselijke verenigingen en bibliotheken.

Dagopvang en BSO
Samen met het onderwijs en betrokken organisaties op het gebied van o.a. sport- en cultuur geeft Sinne invulling aan het rijke IKC aanbod. Dit vraagt maatwerk. Het aanbod moet aansluiten bij de kinderen en ouders in de wijk en passen bij de visie van het IKC. Sinne is onderdeel van de coalitie samen met Proloog, PCBO, BMS en SKF. Hierin werken we samen om de kansen van alle kinderen te vergroten.