Nieuws

2022-09-19 11:23:00

Nieuwe directeur-bestuurders

19 september 2022

Sandra Tokmetzis en Laura Hollander zijn benoemd als de nieuwe directeur-bestuurders van Sinne kinderopvang in Leeuwarden. Beiden zijn al vele jaren verbonden aan Sinne.

Hun managementervaring en expertise zetten ze nu in voor de verdere ontwikkeling van de maatschappelijke kinderopvang. Dit doen ze in samenwerking met de 500 medewerkers verbonden aan Sinne en samenwerkingspartners zoals onderwijskoepels en de gemeente Leeuwarden.

De nieuwe bestuurders vinden het van groot belang om de ingezette koers van de organisatie verder vorm te geven voor nu en in de toekomst. Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van alle kinderen, gelijke kansen voor alle kinderen en de goede samenwerking met de stakeholders. Er zijn veel mooie ontwikkelingen en er komen er nog veel aan. Belangrijke thema’s zijn o.a. het personeelstekort binnen de branche kinderopvang, de ontwikkeling van de rijke schooldag en hopelijk in de toekomst het aanbieden van kinderopvang als basisvoorziening.