Nieuws

2022-09-22 13:46:00

Vordering IKC Middelsee

22 september 2022

In Middelsee, het nieuwe stadsdeel in het zuiden van Leeuwarden, wordt sinds juli gebouwd aan IKC Middelsee. Inmiddels beginnen de contouren van dit bijzondere gebouw al duidelijk zichtbaar te worden.

Een duurzaam en circulair IKC

Het nieuwe kindcentrum is niet zomaar een gebouw. De ambitie is namelijk om een duurzaam en circulair gebouw te realiseren. Zo wordt straks het regenwater opgevangen in een waterbuffertank. Dit water wordt gebruikt voor het irrigatiesysteem naar de terreinbeplanting, de groene gevels en de dakkoeling. Daarnaast bouwen wij een ‘klimaatslimme muur’. Deze groene gevel speelt een belangrijke rol voor de biodiversiteit en tegen fijnstof, CO2 opslag, hittestress en geluiddemping. Natuurlijk is het gebouw voorzien van de benodigde zonnepanelen die in het eigen energieverbruik moeten voorzien. Daarnaast worden ook drie kleine windturbines geplaatst die de nodige energie leveren voor de installaties en het duurzaam watergebruik. Kinderen verdienen een duurzame toekomst!