Nieuws

2022-11-07 16:14:00

Opening eerste gespecialiseerde BSO van Leeuwarden

7 november 2022

Vandaag is Sinne kinderopvang op de Caleidoscoop gestart met buitenschoolse opvang. Dat is bijzonder, want het betreft de eerste gespecialiseerde BSO van Leeuwarden. De opvang is verbonden aan de Caleidoscoop, waar onderwijs wordt gegeven aan kinderen van 4 t/m 12 jaar met een speciale onderwijs- en begeleidingsbehoefte als gevolg van sociale, emotionele en/of psychiatrische problematiek.

Op de BSO wordt gewerkt met kleine groepen van maximaal 12 kinderen en een dubbele bezetting van pedagogisch professionals. De huiskamer, chillruimtes en het atelier van de opvang bieden kinderen een fijne plek waar zij zich buiten schooltijd kunnen ontspannen. Door het ruime aanbod aan creatieve activiteiten, sport en spel krijgen kinderen hier alle mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen. Daarnaast is er natuurlijk veel aandacht voor een positief pedagogisch klimaat, duidelijke routines en ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Bovendien kan er optimaal worden samenwerkt met ouders en de school doordat onderwijs en kinderopvang in één gebouw samenkomen.

De buitenschoolse opvang is een samenwerking tussen RENN 4 en Sinne kinderopvang en is de opstap naar een gespecialiseerde integrale kindcentrum. De bestuurders van beide organisaties zien de vorming van dit speciale IKC als een grote uitdaging voor een eigentijds en toekomstbestendige vorm van gespecialiseerde kinderopvang en onderwijs binnen één concept. Ambitie is om uiteindelijk - zowel binnen als buiten schooltijd - te komen tot ontschotting tussen onderwijs, opvang en zorg. In een later stadium van de vorming van dit IKC zal er een feestelijke opening plaatsvinden.   

De kennis en ervaringen die beide maatschappelijke organisaties opdoen bij dit nieuwe concept willen zij delen met andere kinderopvangorganisaties en RENN 4 locaties en zo mogelijk breder.