Nieuws

2023-02-17 11:40:00

Eerste gespecialiseerde BSO officieel geopend

17 februari 2023

Wethouder Nathalie Kramers heeft donderdag 16 februari officieel de deuren geopend van de eerste gespecialiseerde BSO in Leeuwarden op de Caleidoscoop.

Wethouder Kramers onderschrijft het belang van de buitenschoolse opvang voor het speciaal onderwijs:

‘Alle kinderen en ouders hebben recht op passende buitenschoolse opvang. Om met kinderen van hun leeftijd te spelen na schooltijd. Om zich verder te ontwikkelen. De BSO draagt bij aan de emotionele-, sociale- en spelontwikkeling. En aan de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen. Ook is het juist voor deze ouders ontzettend belangrijk om een betrouwbare en passende opvang voor hun kind te hebben. Zodat ze ontzorgd worden en ruimte krijgen om bijvoorbeeld te werken of te studeren.’

 

Tijdens de opening had wethouder Nathalie Kramers de eer om een bijzonder kunstwerk, gemaakt door de kinderen van de BSO, te onthullen. Van achter het papier kwam een prachtige boom tevoorschijn, waarop de volgende tekst te lezen was: “ We zijn allemaal uniek. Samen vormen we een meesterwerk.”  Na de onthulling van het kunstwerk werd de groep genodigden verzocht zich naar het schoolplein te verplaatsen. Hier is, midden op het schoolplein, een appelboom geplant.  Aan de kinderen van de BSO, wethouder Nathalie Kramers en de directie van Sinne en RENN4 de taak om het laatste beetje aarde bij de boom te scheppen. Als bekrachtiging van deze bijzondere samenwerking.

 

De Caleidoscoop is speciaal onderwijs voor kinderen die behoefte hebben aan intensieve ondersteuning op het gebied van gedrag. De eerste speciale BSO van Leeuwarden biedt kinderen een plek waar zij zich buiten schooltijd kunnen ontspannen. Ook ondersteunen de pedagogisch specialisten de ontwikkeling van de zelfstandigheid, sociale vaardigheden en de talenten van de kinderen. 

Buitenschoolse opvang de Caleidoscoop werkt met kleinere groepen dan op reguliere BSO. Bovendien staan er altijd twee pedagogisch professionals op de groep van maximaal 12 kinderen. Door het werken met een klein, vast team leren de professionals en kinderen elkaar goed kennen en begrijpen.

 

Deze buitenschoolse opvang is een eerste stap in de samenwerking tussen RENN 4 en Sinne kinderopvang. De beide organisaties zien de vorming van een eerste gespecialiseerde integrale kindcentrum in Leeuwarden als een grote uitdaging voor een eigentijds en toekomstbestendige vorm van kinderopvang en onderwijs binnen één concept. Ambitie van de Caleidoscoop is om uiteindelijk, zowel binnen- als buitenschooltijd - te komen tot ontschotting tussen onderwijs, opvang en zorg.