Nieuws

2023-11-02 10:47:00

Sinne verwelkomt Duitse uitwisselingsstudenten

2 november 2023

Sinne kinderopvang verzorgt samen met De Plannenmakers een uitwisselingsstage voor stagiaires vanuit Duitsland. Momenteel zijn er in Leeuwarden 10 studenten van de Ahornberg Schule, een Duitse staatsschool voor beroepsonderwijs voor kinderopvang. Deze studenten volgen een opleiding tot pedagogisch medewerker en komen hier vier weken stagelopen. Zij zijn verdeeld over zes locaties van Sinne kinderopvang. Om hen te ondersteunen en wegwijs te maken, worden ze gekoppeld aan ervaren medewerkers die eerder zelf in Duitsland hebben gewerkt voor een uitwisseling.

Culturele aspecten en nieuwe inzichten
Deze uitwisseling brengt waardevolle culturele aspecten en nieuwe inzichten met zich mee voor zowel de gaststudenten als de medewerkers van Sinne. Het is belangrijk om diversiteit in beeld te brengen en te laten zien hoe het anders 'kan'. Tijdens de uitwisseling worden er nieuwe ervaringen opgedaan en waardevolle inzichten met betrekking tot werkgebied uitgewisseld. Dit draagt bij aan een verrijking van kennis en interculturele communicatievaardigheden.

 

Welkomstbijeenkomst en kennismaking
Tijdens de welkomstbijeenkomst op het servicecentrum van Sinne heeft de pedagogisch beleidsmedewerker de studenten verteld over de visie en missie van Sinne, evenals de werkwijze van kinderopvang in Nederland. Het is essentieel dat alle betrokkenen een goed begrip hebben van elkaars werkwijze en cultuur, zodat ze optimaal kunnen samenwerken tijdens de stageperiode.

De uitwisseling tussen Sinne kinderopvang en Ahornberg Schule biedt studenten de mogelijkheid om hun horizon te verbreden en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen binnen hun vakgebied. Daarnaast draagt het bij aan het bevorderen van interculturele communicatievaardigheden en het delen van waardevolle ervaringen. Voor Sinne kinderopvang biedt deze uitwisseling een kans om nieuwe inzichten op te doen en zich verder te ontwikkelen als organisatie die openstaat voor diversiteit en internationale samenwerking.