Nieuws

2024-01-18 08:47:00

Start samenwerking Aquamarijn: Buitenschoolse opvang nu beschikbaar bij speciaal basisonderwijs

18 januari 2024

Na de kerstvakantie, op dinsdag 9 januari, is Sinne kinderopvang van start gegaan met buitenschoolse opvang in samenwerking met SBO Aquamarijn. Deze opvang is verbonden aan SBO Aquamarijn, een school waar leerlingen worden geplaatst die meer of andere ondersteuningsbehoefte hebben bij het onderwijs. Het speciaal basisonderwijs is bedoeld voor leerlingen die andere ondersteuningsbehoeften hebben en het reguliere basisonderwijs dit niet kan bieden. De school, SBO Aquamarijn, geeft onderwijs op een manier die aansluit bij deze behoeften en hun mogelijkheden, dat maakt het speciaal.

Bij BSO Aquamarijn kunnen kinderen genieten van een gevarieerd activiteitenaanbod, dat bestaat uit bewegen, spel en workshops. Dit aanbod wordt afgestemd op de interesses en talenten van de kinderen. De start van deze BSO-groep is een belangrijke eerste stap in het vormen van een gespecialiseerd Integraal Kindcentrum (IKC) binnen Aquamarijn. Voor ouders biedt dit de mogelijkheid om hun kinderen op één locatie onderwijs en opvang te laten volgen, wat zorgt voor gemak en continuïteit in de dagelijkse routine.

Op donderdag 11 januari hebben Frans Klaassen, bestuurder van SBO Aquamarijn, en Laura Hollander, directeur-bestuurder van Sinne kinderopvang, een bezoek gebracht aan Aquamarijn. Samen met directeur Sjoerd Sijbesma en locatiemanager Lida Griever werden de vlaggen gehesen en de opening van BSO Aquamarijn in aanwezigheid van kinderen en professionals gevierd.

De samenwerking tussen Sinne kinderopvang en SBO Aquamarijn heeft als doel om een gezamenlijk pedagogisch klimaat te creëren, waarin de ontwikkeling en het welzijn van de kinderen centraal staan. Door nauw met elkaar samen te werken, kunnen beide organisaties hun expertise bundelen en zorgen voor een optimale ondersteuning van de kinderen.