Opvang

Ruilregels

Ruilen 

Het incidenteel ruilen van dagdelen is toegestaan* mits het ruilen plaatsvindt binnen 10 werkdagen en er plaats is op de groep. Een verzoek om te ruilen kun je indienen via het ouderportaal of de app. Op het moment dat jouw kind is afgemeld, is er nog 15 minuten om de afmelding ongedaan te maken. Daarna komt de plek beschikbaar voor een eventueel nog openstaand verzoek van een andere ouder. Mocht er toch weer opvang nodig zijn dan zal er opnieuw gekeken moeten worden of er plek is.

Onze ruilregels 

Ruilen kan gedurende tien werkdagen voorafgaand of na de opvangdag. Als je kind op de opvangdag onverwacht verhinderd is, bijvoorbeeld vanwege ziekte, mag je ook ruilen. Ruilen kan alleen als er plek is op de groep en er geen extra medewerker hoeft te worden ingezet. Je kunt het verzoek indienen via het ouderportaal of de app, een week van tevoren laten wij weten of er wel of niet geruild kan worden. Is de aanvraag voor de ruil in dezelfde week waarin de ruildag plaats moet vinden, dan laten pedagogisch medewerkers het zo snel mogelijk weten. Het is ook mogelijk dat de ruildag voor het opvangmoment valt. Als de ruil niet wordt goedgekeurd blijft de vaste opvangdag staan. Jouw kind kan dan op deze dag alsnog gebracht worden.

Ruilen is niet mogelijk bij vastgestelde sluitingsdagen (nationale feestdagen, scholingsdagen, of als er een Elfstedentocht op de schaats is). Op die dagen zijn onze opvanglocaties gesloten.

Ruilen Dagopvang

Op de dagopvang zijn dagdelen ’s ochtends en ’s middags even lang, ruilen van bijvoorbeeld een ochtend tegen een middag is dus mogelijk. Het aantal dagen/dagdelen dat geruild mag worden is onbeperkt. Structureel ruilen mag niet, dan zal het contract moeten worden aangepast.

Ruilen BSO

Voor de BSO geldt dat een kort dagdeel geruild kan worden tegen een kort dagdeel of een lang dagdeel geruild kan worden tegen een lang of kort dagdeel. Er vindt geen terugbetaling plaats.

* Ruilen is niet mogelijk bij een BSO-pakket inclusief de vakantiedagen. Dit zijn de pakketten: BSO-schoolwekenpakket en BSO-jaarpakket. Hier kunnen dagen/dagdelen in de schoolvakanties niet geruild worden tegen dagen/dagdelen in de schoolweken. Het aantal dagen/dagdelen dat geruild mag worden is onbeperkt, structureel ruilen mag niet, dan zal het contract moeten worden aangepast.

Speelleergroep

Op speelleergroepen is het niet mogelijk dagen te ruilen.