Blogs van professionals

2023-05-05 10:00:00

Buiten spelen gewoon doen, Sinne gaat voor groen!

5 mei 2023

De natuur is voor kinderen een fantastische speel- en leeromgeving. Bij Sinne spelen kinderen vrijwel elke dag buiten. Rennen, springen, graven in het zand… buitenspelen is niet alleen goed voor kinderen vanwege de frisse lucht en het opbouwen van een goede weerstand. Er zijn nog veel meer redenen waarom we er bij Sinne van overtuigd zijn dat buiten spelen belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. We noemen er graag een paar voor jou:

Ontspanning
Iedereen kan het aan kinderen zien. Kinderen worden blij van lekker buiten spelen! Er zijn minder grenzen dan binnen en kinderen krijgen buiten juist meer de ruimte om zich helemaal te laten gaan in hun spel.  Bovendien helpt voldoende buiten spelen kinderen ontspannen en draagt het  bij aan de opbouw van vitamine D en een goede nachtrust.

“Het spelen met natuurlijke materialen draagt bij aan de creatieve ontwikkeling. Een takje wordt een toverstaf en van water met steentjes en gras kook je een heerlijke groentesoep.”

 

Voldoende beweging
Door veel buiten te spelen komen we kinderen tegemoet aan hun behoefte aan beweging. Kinderen worden buiten uitgedaagd om voortdurend te bewegen, ze rennen over het gras, ze springen van een muurtje, ze rollen van een heuveltje, ze klimmen in een laaghangende tak of verstoppen zich achter een struikje. Buiten spelen draagt op deze manier bij aan de ontwikkeling van de grove motoriek en een gezonde leefstijl.

Vaardigheden ontwikkelen
Naast vaardigheden op de grove motoriek ontwikkelen kinderen tijdens het buiten spelen ook allerlei andere vaardigheden. Wanneer zij spelen met takjes, blaadjes en steentjes ontwikkelen kinderen bijvoorbeeld hun oog hand coördinatie en het nauwkeurig werken met hun vingers. De natuur leert kinderen ook om geduldig te zijn, om te wachten tot een slak uit zijn huisje komt, of om te wachten totdat de aardbeien in de moestuin rood kleuren voordat je ze mag plukken ofeten. Het spelen met natuurlijke materialen draagt bovendien bij aan de creatieve ontwikkeling van kinderen, want kinderen kunnen in hun fantasie natuurlijke materialen allerlei betekenissen geven. Een takje wordt een toverstaf en van water met gras en steentjes kook je een heerlijk groentesoepje met balletjes. Oudere kinderen bedenken buiten vaak hun eigen spel met hun eigen spelregels. Voor volwassenen is dit spel niet altijd begrijpelijk want bij dit spel hoort soms ook discussie of onenigheid. Terwijl kinderen op een later moment het weer helemaal met elkaar eens te lijken zijn. Kinderen leren tijdens dit buiten spelen conflicten oplossen, rekening te houden met elkaar en elkaar te helpen en begrijpen.

Natuurbeleving
Door buiten te spelen leren kinderen de natuur te beleven. Ze doen dit met al hun zintuigen.  Het horen van zingende vogels, het voelen van water, modder en zand, het zien van het zonlicht dat door de blaadjes van de bomen schijnt, het proeven van tomaatjes uit de moestuin, het ruiken aan een bloem, er is voor kinderen buiten heel veel om zich over te verwonderen.  Kinderen leren door al deze zintuiglijke ervaringen de natuur te begrijpen en deze steeds beter te leren kennen. Onze pedagogisch professionals hebben een belangrijke opvoedingstaak in het stimuleren van kinderen om een band met de natuur op te bouwen. Ze doen dit bijvoorbeeld door samen met de kinderen moestuintjes aan te leggen, insectenhotels te bouwen maar ook door veel te vertellen over hoe de natuur verandert tijdens het verstrijken van de seizoenen. Het vermoeden bestaat dat wanneer kinderen zich al vroeg verbonden voelen met de natuur, ze op latere leeftijd meer zorg dragen voor de natuur en kiezen voor een meer duurzamere leefstijl.

Bij Sinne zijn we ervan overtuigd dat buiten spelen bijdraagt aan een evenwichtige en gezonde ontwikkeling van kinderen. Buiten spelen is daarom op alle groepen opgenomen als vaste gewoonte  in het dagritme en onze buitenruimtes zijn zoveel mogelijk natuurlijk, uitdagend en groen ingericht. Bij Sinne zeggen we  “Buiten spelen gewoon doen, Sinne gaat voor groen!”