Blogs van professionals

2023-10-03 13:46:00

Wat voor ouder zou je willen zijn?

3 oktober 2023

Van 2 t/m 8 oktober organiseert het Nederlands jeugdinstituut de week van de opvoeding. Het doel hiervan is om verbinding te maken tussen opvoeders en anderen die vanuit de omgeving bij de opvoeding betrokken zijn. De week draait om ontmoeting en uitwisseling van kennis met, voor en door ouders. Het NJI wil met deze aandacht voor de opvoeding bijdragen aan een positief opvoedingsklimaat voor kinderen.

Allerlei organisaties doen mee aan de week van de opvoeding, waaronder de Family Factory. Zij willen je in deze week vooral inspireren om de vader of moeder te worden die je graag wilt zijn. En dat valt niet altijd mee, in de praktijk lijkt het immers vooral te draaien om wat er allemaal op je to-do lijstje staat. Bij de Family Factory pleiten ze voor het bewust inzetten van “Wij- tijd” in je gezin. Je kunt dit doen door een aantal goede voornemens voor jezelf te bedenken. Of door een aantal afspraken met je gezinsleden te maken. Zo kun je je bijvoorbeeld voornemen meer tijd te besteden aan alle “waarom-vragen” van je kind en deze met echte aandacht te beantwoorden. Of je bedenkt hoe je van een huishoudelijk klusje een gezellig moment kan maken door je kind er actief bij te betrekken. Voor sommige ouders werkt het ook om actief een aantal vaste momenten in de dag te plannen waarin je bijvoorbeeld samen met je kind een spelletje doet, een boekje voorleest of gezellig klets over de dag. Waarom oprechte aandacht in deze “Wij tijd” zo belangrijk is verwoorden ze bij de Family Factory als volgt; “het maakt de band tussen ouders en kinderen hechter, je ziet meer positief gedrag bij je kind en het zelfvertrouwen van je kind groeit”.

Hoe creëren we “wij-tijd” op de kinderopvang?
Net als voor ouders is het ook voor pedagogisch professionals een hele kunst om in de hectiek van iedere dag alle kinderen van de groep oprechte aandacht te geven. Naast het uitvoeren van de praktische taken in de dagelijkse routine zoals opruimen, eten, kinderen naar bed brengen en verschonen, is het immers ook hun taak om bij te dragen aan de opvoeding en het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. Bij Sinne werken we vanuit de pedagogische visie dat elk kind uniek, krachtig en nieuwsgierig is. Kinderen hebben de drang en mogelijkheden om zichtzelf te ontwikkelen, maar deze ontwikkeling kan alleen plaatsvinden in interactie met andere kinderen, opvoeders en de omgeving. Warme en goede interacties met pedagogisch professionals van de opvang hebben vanuit deze visie een grote invloed op de ontwikkeling en het welzijn van jonge kinderen.

Om deze reden plannen onze pedagogisch professionals gedurende de dag “Wij tijd” in met de kinderen van hun groep. In het dagritme op de opvang zijn actief momenten ingepland om samen met de kinderen een activiteit te ondernemen zoals het spelen van een spelletje, het voorlezen van een boekje, samen buiten spelen of door bijvoorbeeld samen te kletsen tijdens spel of een verzorgmoment. Deze “Wij tijd” wordt zoveel mogelijk vormgegeven in kleine groepjes. Zo krijgen kinderen meer mogelijkheden om iets te vertellen of om vragen te stellen. Daarnaast hebben onze pedagogisch professionals bij activiteiten in kleine groepjes meer mogelijkheden om in te spelen op de individuele ondersteuningsbehoefte van kinderen.

Bij “Wij tijd” op de opvang hoort ook samen klusjes doen. Het dekken van de tafel gaat veel sneller wanneer je als pedagogisch professional dit zelf doet, maar heeft meer pedagogische waarde wanneer je kinderen mee laat helpen. Kinderen leren hierdoor voor elkaar zorgen, elkaar te helpen en verantwoordelijkheid te dragen.

Natuurlijk wordt “wij tijd” op de opvang niet alleen vormgegeven tijdens geplande momenten. Gedurende de hele dag proberen onze pedagogisch professionals zoveel mogelijk kansen op verbinding en contact met kinderen te grijpen en te creëren. Dit doen ze o.a. door steeds aansluiting bij spontane gebeurtenissen te zoeken en in te spelen op de natuurlijke nieuwsgierigheid van jonge kinderen.

Met het creëren van “Wij tijd” op de opvang willen we bij Sinne bijdragen aan de betrokkenheid van kinderen bij elkaar en bij het groepsgebeuren en daarmee tegelijkertijd aan de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen. Net als de Family Factory zijn ook wij ervan overtuigd dat iedereen blij en gelukkig wordt van oprechte aandacht!