Blogs van professionals

2023-10-12 14:21:00

Kinderen enthousiasmeren om te lezen

12 oktober 2023

Van 4 t/m 15 oktober wordt weer de Kinderboekenweek gehouden. Het doel van deze week is om kinderen te enthousiasmeren voor het lezen, en dat wordt steeds lastiger met verleidingen vanuit sociale media zoals Tiktok, Snapchat etc.. Uit onderzoek van Stichting Lezen blijkt dat kinderen steeds minder leesvaardig worden en ook steeds minder plezier beleven aan lezen. En dat is ontzettend jammer want het belang van lezen voor het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen is groot.

Samen lezen is vooral heel gezellig. Tijdens het voorlezen van een verhaal geef je je kind oprechte aandacht. En beleef je samen een mini-avontuur, waarover je weer kunt napraten. Dit maakt samen lezen heel waardevol voor de binding tussen volwassenen en kinderen. Maar samen lezen is natuurlijk ook goed voor de ontwikkeling van je kind. Denk maar eens aan de opbouw van de woordenschat, kinderen leren door te lezen heel veel nieuwe woorden. Daarnaast helpt het lezen van verhalen kinderen om zich voor te bereiden op nog onbekende situaties. En leren zij zich door te lezen steeds beter te verplaatsen in anderen.  Bovendien maken kinderen door te lezen kennis met normen en waarden, bijvoorbeeld met betrekking tot goed en kwaad. Verhalen kunnen kinderen ook herkenning, hoop en troost bieden in situaties die voor hen verdrietig of angstig zijn. Er zijn dus heel veel redenen om kinderen voor te lezen en te stimuleren om zelf te gaan lezen.

Bij Sinne kinderopvang heeft het “voorlezen” en “zelf lezen” tijdens de opvanguren een belangrijke plaats in het dagritme. Op de dagopvang en speelleergroepen wordt op vaste momenten voorgelezen door onze pedagogisch professionals aan baby’s, dreumesen en peuters. Voor alle leeftijdsgroepen hebben we op de opvang een eigen aanbod. Voor baby’s zijn er diverse voel-, knisper- en kartonboekjes, gericht op ontdekken en ervaren. Voor dreumesen zijn er aansprekende geluiden- en flapjesboekjes. En voor peuters zijn er eenvoudige prentenboeken met een korte verhaallijn.  Zoals er een opbouw zit in de moeilijkheidsgraad van boekjes, aansluitend bij de ontwikkeling van kinderen, is er ook een opbouw te vinden in de manier waarop het voorlezen aan de verschillende kinderen wordt vormgegeven. Voor baby’s en dreumesen is het voorlezen vaak nog een korte en individuele activiteit, voor peuters wordt er vaak al wat langer voorgelezen en vindt dit plaats in kleine groepjes. Tijdens het voorlezen vertellen onze pedagogisch professionals niet alleen het verhaal, maar zullen zij ook proberen om met de kinderen over het verhaal of de illustratie in gesprek te komen. In vaktermen noemen we dit interactief voorlezen. Hierbij worden prentenboeken met herhaling aangeboden. De pedagogisch professionals stellen de kinderen vragen passend bij het thema van het boek. Zij refereren daarbij aan de eigen belevenissen van het kind. Deze manier van voorlezen stimuleert niet alleen de woordenschatontwikkeling, maar ook het begrijpend luisteren en het reageren op elkaar. Naast dat voorlezen een belangrijke plek inneemt in het dagritme op de opvang, kunnen kinderen ook tijdens het vrije spel kennis maken met allerlei soorten boeken in de leeshoek.

Op de BSO zijn deze leeshoeken ook zichtbaar. Kinderen kunnen zich er, na een intensieve schooldag, lekker ontspannen met bijvoorbeeld een informatieboek over dieren, een favoriet stripboek, of een spannend leesboek. Op sommige locaties mogen kinderen van de BSO daarnaast gebruik maken van de schoolbibliotheek. Sinne-breed zijn er ook veel initiatieven om het lezen voor kinderen aantrekkelijk te maken. Zo doen we ieder jaar mee aan de Nationale voorleesdagen, schenken we aandacht aan de actie “Ieder kind een boek”, en de Kinderboekenweek. Op meerdere locaties hangen uitleenkastjes die fungeren als mini-bibliotheek. Ouders en kinderen kunnen hier boeken brengen voor anderen, of boeken halen om thuis te lezen. Ook werken we samen met de bibliotheek, vanuit projecten zoals boekstart en de bieb op school. We doen dit allemaal vanuit het belang van lezen voor kinderen. Want stel je eens voor dat hoe het moet zijn wanneer je als kind niet hebt geleerd om goed te kunnen lezen? Hoe red je je dan in een maatschappij als de onze wanneer je eenmaal volwassen bent?