Blogs van professionals

2023-11-23 15:35:00

Cadeautjes wensen, geven en krijgen?

23 november 2023

De maand december komt eraan, een maand waarin we samen feest vieren, lekker eten en cadeautjes wensen, geven en krijgen. Veel kinderen zijn hiervoor al druk bezig met het maken van verlanglijstjes. Dit is voor hen al een feestje op zich, want hoe fijn is het om te dromen over waarmee je allemaal graag eens zou willen spelen? Het maken van verlanglijstjes kan je als kind helpen om al die wensen te ordenen, hierin te prioriteren en keuzes te leren maken.

Op de BSO worden voor de decembermaand ook vaak verlanglijstjes met kinderen gemaakt. Zo kunnen pedagogisch professionals bij de aanschaf van spel- en ontwikkelingsmateriaal rekening houden met de wensen en behoeften van hun groep. De kinderen ervaren zo dat hun wensen er mogen zijn en dat ze gehoord en gezien worden. Maar we willen kinderen ook meegeven, dat verlanglijstjes geen bestellijstjes zijn. Daarom wordt vooraf het doel van het maken van een verlanglijstje met de kinderen besproken. Op deze manier worden de verwachtingen vooraf bijgesteld. Want kinderen kunnen dan wel kiezen wat er op het verlanglijstje komt te staan, maar Sinterklaas beslist zelf wat hij daadwerkelijk aan de groep geeft. Bij Sinne willen we de kinderen graag iets geven waar ze echt wat aan hebben. Iets wat bijdraagt aan hun ontwikkeling, iets dat niet zomaar stuk gaat en duurzaam geproduceerd is. We kiezen daarom zorgvuldig, want we weten uit onderzoek dat kinderen van veel spullen niet altijd automatisch beter gaan spelen (B. Antonissen 2021)

"Bij open eind materiaal is er geen goede of foute manier om het materiaal te gebruiken."

Aansluitend bij onze visie op spelen en leren, kiezen we daarom bij Sinne graag voor open-eind materiaal. Dit is speelgoed waarbij de functie van tevoren niet helemaal vastligt en kinderen aanzet om zelf op ontdekking te gaan, de fantasie prikkelt en de creativiteit van kinderen stimuleert. Het mooie aan dit speelgoed is, dat er geen goede of foute manier is om het materiaal te gebruiken. Het is geen speelgoed met maar één doel (zoals een vormenstoof of activity center) maar kinderen kunnen met openeind materiaal experimenteren, ervaren en spelenderwijs leren. Voorbeelden van open eind materiaal zijn bijvoorbeeld kapla, houten regenbogen, blokken, een wobbel etc. Bijkomend voordeel van open eind materiaal is dat dit meestal goed te combineren is met ander speelgoed, waardoor er weer een geheel ander spel kan ontstaan. Houten regenbogen kunnen tunnels of bruggen worden in combinatie met speelgoedautootjes en met kapla kun je stallen en hekjes bouwen voor de plastic dieren.

Echte materialen sluiten aan bij de belevingswereld van kinderen…

Naast open eind materiaal bieden we op de groepen ook steeds meer echte materialen aan. Kinderen herkennen deze materialen uit hun belevingswereld en vinden het bijvoorbeeld fantastisch om in de zandbak te spelen met echte potten en pannen, zich te verkleden met grote mensen kleding of te koken met echte pasta.

Zintuiglijk materiaal leert kinderen de eigenschappen van materiaal kennen en helpt hen te ontspannen…

Ook kiezen we bij Sinne op de groepen vaak voor zintuiglijk spelmateriaal. Dit is de benaming voor materiaal zonder vaste vorm dat een beroep doet op het ervaringsgericht leren van kinderen. Zintuiglijk materiaal kan gekocht worden bij een speelgoedwinkel zoals sensory sand, natuurklei en waterbeads, maar is soms is ook al gewoon thuis te vinden. Kinderen vinden het heerlijk om bijvoorbeeld met lepels en bakjes in een bak met rijst te spelen of te smeren met scheerschuim op een dienblad. Zintuiglijk materiaal leert kinderen de verschillende eigenschappen van materiaal te ontdekken. Bovendien kan het voelen en het eindeloos herhalen van bijvoorbeeld smeren, gieten en kneden zonder doel, kinderen helpen om te ontspannen.

Open eind materiaal, echte materialen en zintuiglijk materiaal komen meestal niet voor in de speelgoedgidsen. Hierdoor komen ze ook niet snel terecht op de verlanglijstjes van kinderen terwijl deze materialen juist het rijke- en ervaringsgerichte spel stimuleren. Daarom kiezen we er bij Sinne voor om een aantal wensen te respecteren en dus in te willigen. Onze pedagogisch professionals kiezen aanvullend spelmateriaal om aan de groep te geven. Zo zorgen we samen met de kinderen voor een rijk aanbod aan spelmateriaal dat aansluit bij hun belevingswereld en interesses en dragen we zo bij aan de brede ontwikkeling van kinderen.