Actuele maatregelen Coronavirus

FAQ 0-4 jaar

Hieronder staan de meest actuele vragen over de aangescherpte maatregelen met betrekking tot de opvang van kinderen van 0-4 jaar.

Is er geen noodopvang meer voor kinderen van o tot 4 jaar?
De dagopvang en speelleergroepen zijn sinds 8 februari weer open voor alle kinderen. Hier wordt geen noodopvang meer geboden.

Kan ik wel extra opvang aanvragen of een ruiling doen?
Wij proberen het risico op besmettingen zo klein mogelijk te houden. Het is voor de dagopvang weer mogelijk ruildagen en extra opvang aan te vragen. Aanvragen worden alleen goedgekeurd op de eigen groep. Voor de dagopvang zal er weer een tegoed worden aangemaakt bij tijdig afwezig melden van uw kind.

Mijn kind is verkouden, mag het nog naar de opvang?
Kinderen van 0-4 jaar mogen naar de opvang:

 • met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
 • als ze af en toe hoesten,
 • met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid.

​Maar verder blijven ze zoveel mogelijk thuis (bijvoorbeeld niet op bezoek bij anderen). Ook moeten zij thuisblijven bij verergering van deze klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid of als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat van de GGD.

In de volgende situaties blijven kinderen ook thuis:

 • Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag via de GGD bekend is
 • Kinderen die bij iemand in huis wonen die naast (milde) klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve GGD-testuitslag heeft.
 • Kinderen met een huisgenoot met COVID-19.

Wanneer laat ik mijn kind testen?
Alle kinderen van 0-12 jaar (groep 8) met klachten passend bij COVID-19 kunnen getest worden via de GGD. Testen van kinderen 0-4 jaar wordt in ieder geval dringend geadviseerd als:

 • het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest – hierbij geldt: het kind laat zich testen via de GGD en mag in principe bij een negatieve testuitslag weer naar de opvang*;
 • het kind ernstig ziek is – laat in die gevallen contact opnemen met de huisarts; die kan besluiten om het kind te laten testen via de GGD;
 • het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN een huisgenoot (categorie 1-contact) is van iemand die COVID-19 heeft;
 • het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN een contact (categorie 2 of 3) is van iemand die COVID-19 heeft;
 • de GGD adviseert omdat het  kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
 • Dit geldt ook voor kinderen 4-12 jaar, met uitzondering dat zij ook een dringend testadvies hebben bij verkoudheidsklachten.

Een kind met klachten dat niet is getest via de GGD, mag weer naar de kinderopvang of school als het 24 uur volledig klachtenvrij is (met een maximum van 7 dagen na de 1e ziektedag in het geval van aanhoudende milde klachten). Daarna mogen kinderen met milde klachten weer naar kinderopvang of school.

Wat als er een medewerker of een kind positief getest wordt bij mijn kind op de groep?
Als een medewerker of een kind van de groep van uw kind positief getest is op Corona, gaan alle medewerkers en kinderen die de laatste 48 uur in nauw contact (over de dag heen >15 minuten) zijn geweest in quarantaine.
Sinne werkt, in geval van besmetting kind of medewerker, mee aan het bron- en contactonderzoek van de GGD. Sinne geeft, zonder expliciete toestemming van ouders/verzorgers, geen contactgegevens door aan de GGD.

Hoe lang duurt de quarantaine?
Uw kind moet 5 dagen in quarantaine. Wordt uw kind daarna negatief getest via de GGD dan kan hij of zij weer naar de opvang. Wordt uw kind niet getest dan duurt de quarantaine 10 dagen en is uw kind daarna weer welkom op de groep.

Hoe word ik hiervan op de hoogte gesteld?

U wordt door middel van een e-mail en/of een bericht in de OuderApp op de hoogte gebracht van een positief besmetting op de groep/locatie waar de opvang van uw kind plaats vindt. Wij vragen u daarom extra aandacht te hebben voor de berichtgeving van ons in u e-mail of OuderApp.

Wanneer er een kind of medewerker op de groep positief getest is, gaan alle kinderen en medewerkers die de afgelopen 48 uur in nauw contact zijn geweest in quarantaine voor 5 dagen. Wordt uw kind daarna negatief getest via de GGD dan kan hij of zij weer naar de opvang. Wordt uw kind niet getest dan duurt de quarantaine 10 dagen en is uw kind daarna weer welkom op de groep.

Tip: via de OuderApp kunt u onder het kopje overige en vervolgens notificaties zelf uw voorkeur aangeven hoe u op de hoogte wordt gebracht.
 

FAQ 4-13 jaar

Hieronder staan de meest actuele vragen over de aangescherpte maatregelen met betrekking tot de opvang van kinderen van 4-13 jaar.

Heropening BSO per 19 april 2021

Wat als er een medewerker of een kind positief getest wordt bij mijn kind op de groep?
Als een medewerker of een kind van de groep van uw kind positief getest is op Corona, gaan alle medewerkers en kinderen die de laatste 48 uur in nauw contact (over de dag heen >15 minuten) zijn geweest in quarantaine.
Sinne werkt, in geval van besmetting kind of medewerker, mee aan het bron- en contactonderzoek van de GGD. Sinne geeft, zonder expliciete toestemming van ouders/verzorgers, geen contactgegevens door aan de GGD

Hoe lang duurt de quarantaine?
Uw kind moet 5 dagen in quarantaine. Wordt uw kind daarna negatief getest via de GGD dan kan hij of zij weer naar de opvang. Wordt uw kind niet getest dan duurt de quarantaine 10 dagen en is uw kind daarna weer welkom op de groep.

Hoe word ik hiervan op de hoogte gesteld?
U wordt door middel van een e-mail en/of een bericht in de OuderApp op de hoogte gebracht van een positief besmetting op de groep/locatie waar de opvang van uw kind plaats vindt. Wij vragen u daarom extra aandacht te hebben voor de berichtgeving van ons in u e-mail of OuderApp.

Wanneer er een kind of medewerker op de groep positief getest is, gaan alle kinderen en medewerkers die de afgelopen 48 uur in nauw contact zijn geweest in quarantaine voor 5 dagen. Wordt uw kind daarna negatief getest via de GGD dan kan hij of zij weer naar de opvang. Wordt uw kind niet getest dan duurt de quarantaine 10 dagen en is uw kind daarna weer welkom op de groep.

Tip: via de OuderApp kunt u onder het kopje overige en vervolgens notificaties zelf uw voorkeur aangeven hoe u op de hoogte wordt gebracht.

Wanneer laat ik mijn kind testen?
Alle kinderen van 0-12 jaar (groep 8) met klachten passend bij COVID-19 kunnen getest worden via de GGD. Testen wordt in ieder geval dringend geadviseerd als:

 • het kind verkoudheidsklachten heeft;
 • het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest – hierbij geldt: het kind laat zich testen via de GGD en mag in principe bij een negatieve testuitslag weer naar de opvang*;
 • het kind ernstig ziek is – laat in die gevallen contact opnemen met de huisarts; die kan besluiten om het kind te laten testen via de GGD;
 • het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN een huisgenoot (categorie 1-contact) is van iemand die COVID-19 heeft;
 • het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN een contact (categorie 2 of 3) is van iemand die COVID-19 heeft;
 • de GGD adviseert omdat het  kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.

Een kind met klachten dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang of school als het 24 uur volledig klachtenvrij is (met een maximum van 7 dagen na de 1e ziektedag in het geval van aanhoudende milde klachten). Daarna mogen kinderen met milde klachten weer naar kinderopvang of school.

Ook onze afdeling Klant en Markt werkt zoveel mogelijk vanuit huis. Om ervoor te zorgen dat uw vragen toch zo snel mogelijk worden beantwoord, verzoeken wij u uw overige vragen te mailen aan info@sinnekinderopvang.nl, wij nemen dan snel contact met u op.