Meest gestelde vragen Corona

Ruilregels- en tegoeden in Coronatijd

Er zijn tijdelijk een aantal wijzigingen in de regels rond ruilen en de tegoeden bij geruilde opvangdagen.

Ruilregels? Hoe werkt dat precies?
In onze Sinnegids leest u de regels die wij normaalgesproken hanteren. Tijdelijke veranderingen op die regels voor de dagopvang lees je hieronder. Voor de BSO gelden de gebruikelijke regels zoals benoemd in de Sinnegids. 

Wat gebeurt er met opgebouwde tegoeden die ik aan het einde van het jaar over heb? De tegoeden die ontstaan door reguliere ruilingen of afmeldingen leiden nooit tot een uitbetaling en zijn een service van onze kant. Daarbij zijn regels over hoe en wanneer deze tegoeden ingezet kunnen worden. Een saldo van de in deze periode opgebouwde tegoeden worden niet vergoed aan het einde van het jaar, deze komen dan te vervallen.

Wanneer zijn ruilingen en extra dagen in de dagopvang weer mogelijk?
Voor dagopvang hebben we vanwege personeelskrapte besloten dat ruilingen en extra dagen tot 25 oktober 2021 niet mogelijk zijn (onze service is voor dagopvang in die periode gestopt). De opgebouwde tegoeden bij een afmelding kunnen ook vanaf 25 oktober tot het einde van het jaar worden ingezet, mits er plaats is op de groep van uw kind.

Hoe werkt het dan precies na 25 oktober met dagdelen ruilen ? Het incidenteel ruilen van dagdelen is mogelijk, zowel voor de dagopvang als de BSO. Ruilen is niet mogelijk voor de speelleergroep.Het ruilen dient plaats te vinden binnen 10 werkdagen voorafgaand of na de geruilde opvangdag. Een verzoek om te ruilen kunt u indienen via MijnSinne. Een ruilverzoek wordt door ons gehonoreerd mits er plek is op de eigen groep of de 2e stamgroep en geen extra medewerker ingezet hoeft te worden. Feestdagen en vastgestelde scholingsdagen waarop de kinderopvang gesloten is, kunnen niet geruild worden. Bij een BSO jaarpakket (52 weken) kunnen vakantiedagen/schoolvrije dagen niet geruild worden met reguliere naschoolse opvang. De afspraken over ruilen leest u op onze website.

Wat zijn na 25 oktober de regels rond de tegoeden bij tijdig afmelden? Bij wijze van service biedt Sinne de mogelijkheid om gemiste opvangdagen in te halen. Dit geldt voor de dagopvang en buitenschoolse opvang, niet voor de speelleergroep. Voorwaarde is dat u de afwezigheid in MijnSinne voor 19.00 uur op de avond voorafgaand aan het opvangmoment heeft doorgegeven. De opvanguren van de afgemelde dag worden dan toegevoegd aan uw opvang tegoed. Voor de opvanguren van de afgemelde dag ontvangt u een afwezigheidstegoed. U kunt de uren binnen 28 dagen inhalen. Voor het inhalen geldt, dat aanvragen alleen worden gehonoreerd, indien er plek is op de eigen groep of de 2e stamgroep en geen extra medewerker ingezet hoeft te worden. Het tegoed is kindgebonden. Na 28 dagen vervalt het tegoed automatisch in MijnSinne. Voor feestdagen en vastgestelde scholingsdagen wordt geen tegoed afgegeven. Op het moment dat uw kind is afgemeld, heeft u nog 15 minuten om de afmelding ongedaan te maken. Daarna komt de plek beschikbaar voor een nog openstaand verzoek van een andere ouder. Mocht u onderverhoopt toch weer opvang nodig hebben dan zal er opnieuw gekeken moeten worden of er plek is.

Veelgestelde vragen 0-4 jaar

Hieronder staan de meest actuele vragen over de aangescherpte maatregelen met betrekking tot de opvang van kinderen van 0-4 jaar.

Veelgestelde vragen 4-13 jaar

Hieronder staan de meest actuele vragen over de aangescherpte maatregelen met betrekking tot de opvang van kinderen van 4-13 jaar.

Toch nog een vraag?

Heeft u een vraag aan onze afdeling Klant en Markt, dan verzoeken wij u deze te mailen naar info@sinnekinderopvang.nl. Wij nemen dan contact met u op.