Deze locatie heette voorheen Sinne Euterpestraat

IKC Albertine Agnes

“ Het leren leven en het leven leren.”

Op IKC Albertine Agnes kun je terecht voor de speelleergroep en buitenschoolse opvang. We werken hier vanuit de vijf Daltonkernwaarden effectiviteit, vrijheid en verantwoordelijkheid, samenwerking, reflectie en zelfstandigheid. We vinden het belangrijk dat wat een kind zelf kan, niet door volwassenen wordt overgenomen.

  

Direct inschrijven

Aanbod IKC Albertine Agnes

Sinne Euterpestraat/IKC Albertine Agnes is samen met Albertine Agnesschool op weg naar een Integraal Kind Centrum (IKC). De locatie kent een nauwe samenwerking met de Daltonschool en verzorgt daardoor een goede aansluiting van speelleergroep naar school én van school naar buitenschoolse opvang.

Contactgegevens

Telemannstraat 13 | 8915 CC Leeuwarden    
euterpestraat@sinnekinderopvang.nl
LRK-nummer: BSO 113004151
LRK-nummer: SLG 203188160

GGD Rapport BSO
GGD Rapport KDV

Sinne Euterpestraat is tijdelijk gevestigd aan de Telemannstraat. In de loop van 2022 betrekken we het nieuwe IKC Albertina Agnes. 

Praktische informatie