Werken bij

Pedagogisch medewerker BSO

Als pedagogische medewerker BSO ben je in de eerste plaats verantwoordelijk voor de opvang, (motorische) ontwikkeling en verzorging van de kinderen in jouw groep. In de rol van pedagogisch medewerker op deze locatie, ligt de nadruk op de stabiele vertrouwensband die is opgebouwd door oprecht en aandachtig contact met het kind, waardoor het kind zich het beste ontwikkelt. Je weet je (sport en spel) activiteiten zo in te richten dat het is afgestemd op de spelbehoefte of de ontwikkelfase van het kind. Waarbij je het kind vertrouwen durft te geven en er vanuit gaat wat kinderen allemaal al kunnen. Je geeft het kind de ruimte om te ontdekken en stimuleert ze in de ontwikkeling naar zelfstandige kinderen.  

Samen met je collega’s zorg je ervoor dat alle kinderen gezien en gehoord worden. Dat betekent dat jullie één op één activiteiten en (kleine) groepsactiviteiten verzorgen. Als team willen jullie continu verbeteren en vooroplopen in ontwikkeling. Dit brengt met zich mee dat jullie gevraagd en ongevraagd feedback geven, reflecteren op elkaar en daar de winst voor jezelf en het team uit behalen. Je ziet ouders als opvoedpartners waarmee je informatie over de ontwikkeling van het kind uitwisselt. Binnen het IKC weet jij je weg te vinden, je gaat samenwerkingverbanden aan en je bent er op gericht je samen met het IKC door te ontwikkelen.

Om je specialisme goed uit te kunnen voeren heb jij:

  • Kennis van en inzicht in groepsdynamische processen;
  • Kennis van kinderopvang en pedagogiek;
  • Het vermogen om te zorgen voor een veilige omgeving voor de kinderen en het bevorderen van de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de kinderen die aan jouw zorg zijn toevertrouwd.

Aanvullend is voor het werken op de BSO nodig:

  • Een afgeronde Mbo-opleiding niveau 3 of 4 gericht op de ontwikkeling van het kind. Ook met een diploma Sport en Bewegen of Sport- en bewegingsleider mag je werken in de BSO;
  • Kennis van de ontwikkelfases van het jonge kind in de leeftijd van 4-13 jaar.

Kijkje achter de schermen

Krijg een indruk van onze taken op de buitenschoolse opvang!