Als de school gesloten is...

4 - 13 jaar

Buitenschoolse opvang (BSO) is de verzamelnaam van alle opvangmogelijkheden voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Sinne biedt opvang voor, tussen en na de schooltijden, op vrije dagen en in de vakanties.

Voorschoolse opvang

Begint uw werkdag voordat uw kind naar school gaat? Dan kunt u gebruik maken van onze voorschoolse opvang (VSO). Voorschoolse opvang start om 7.30 uur en eindigt als  de schooldag begint. Uw zoon of dochter kan op de VSO een spelletje doen, nog even knutselen of bijvoorbeeld rustig een boekje lezen. Wij zorgen er voor dat uw kind vervolgens op tijd in de klas is. Er wordt met u een afspraak gemaakt of uw kind in het klaslokaal wordt gebracht of dat uw kind nog even op het schoolplein mag spelen.

Naschoolse opvang

De naschoolse opvang start, zodra de school de deuren sluit. Sinne haalt - en in geval van VSO - brengt uw kind van/naar school. Onze BSO's zijn vlakbij de basisschool of zelfs in de school. Om 18.30 uur sluit de BSO. Oudere kinderen mogen zelfstandig naar huis gaan als u hiermee akkoord gaat. Jongere kinderen worden door de ouder opgehaald.

Locaties

Sinne biedt BSO op 19 locaties verspreid over de stad. 

Heldere afspraken

Sinne probeert zoveel mogelijk tegemoet te komen aan uw wensen. We zijn flexibel, maar we hechten ook aan stabiliteit en rust op de groep. Met alle ouders maken we afpraken op maat. Die leggen we vast in de 'plaatsingsovereenkomst'. Meer informatie vindt u onder de button Kosten

Alle informatie over de dageljkse gang van zaken op de kinderopvang vindt u ook in de Sinnegids en m.b.t. pedagogisch beleid in In het Middelpunt