Nieuwe uitdagingen en leeftijdsgenootjes om mee te spelen

Speelleergroep

Peuters maken een enorme ontwikkeling door. Sinne heeft voor hen speelleergroepen in Leeuwarden en Goutum; vol nieuwe uitdagingen en leeftijdsgenootjes om mee te spelen. Kinderen zijn vanaf 2 jaar 2 tot 3 ochtenden per week welkom. Via dit filmpje laten we, aan de hand van het dagritme, zien wat een kind beleeft, ervaart en leert op een speelleergroep.

Speelleeromgeving

Bij Sinne hebben kinderen elke dag de mogelijkheid om op onderzoek  te gaan en vrij te bewegen. Binnen en buiten. We bieden elke dag activiteiten aan passend bij de leeftijd en interesse van peuters. We werken met Uk &Puk, dat speciaal is ontwikkeld voor kindercentra.  De thema’s staan dichtbij de belevingswereld van jonge kinderen.

Samen spelen én samen leren

We zien dat peuters nieuwsgierig zijn naar elkaar en elkaar gaan imiteren. In een veilige en aantrekkelijke omgeving ontwikkelen zij zich spelenderwijs. Dit ondersteunt een goede start op de basisschool.

Samenwerken met ouders

Door met ouders in gesprek te gaan houden pedagogisch medewerkers rekening met ‘wat kinderen nodig hebben’. Dat begint al bij het kennismakingsgesprek. Maar ook als kinderen eenmaal op de speelleergroep begonnen zijn. Naast de dagelijkse gesprekjes bij het halen en brengen, ontvangen ouders ook verslagjes en foto’s via ons digitale ouderportaal.

VVE-indicatie

Peuters die van het consultatiebureau een VVE-indicatie krijgen komen meestal drie ochtenden naar de speelleergroep. Kinderen met een VVE-indicatie hebben voorrang bij de plaatsing op de speelleergroep.

Vergoeding

Omdat de speelleergroepen onder de Wet Kinderopvang vallen, komen werkende ouders in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kinderopvangtoeslag. Ouders die niet in aanmerking komen, bijvoorbeeld als één of geen van de ouders werkt, kunnen een beroep doen op een vergelijkbare toeslag van de gemeente. Die regeling gaat in als kinderen 2,5 jaar zijn.

Inschrijving speelleergroep

De speelleergroep is dicht in de schoolvakanties. Inschrijven voor de speelleergroep kan vanaf het moment dat uw kind 1,5 jaar is. Sinne heeft 21 speelleergroepen, verspreid over Leeuwarden.

Onze sluitingsdagen voor 2018 vindt u hier.