Nieuwe uitdagingen en leeftijdsgenootjes om mee te spelen

Speelleergroep

Peuters maken een enorme ontwikkeling door. Sinne heeft voor hen speelleergroepen in Leeuwarden en Goutum; vol nieuwe uitdagingen en leeftijdsgenootjes om mee te spelen. Kinderen zijn vanaf 2 jaar 2 tot 3 ochtenden per week welkom. Via dit filmpje laten we, aan de hand van het dagritme, zien wat een kind beleeft, ervaart en leert op een speelleergroep.

Speelleeromgeving

Bij Sinne hebben kinderen elke dag de mogelijkheid om op onderzoek  te gaan en vrij te bewegen. Binnen en buiten. We bieden elke dag activiteiten aan passend bij de leeftijd en interesse van peuters. We werken met Uk &Puk, dat speciaal is ontwikkeld voor kindercentra.  De thema’s staan dichtbij de belevingswereld van jonge kinderen.

Samen spelen én samen leren

We zien dat peuters nieuwsgierig zijn naar elkaar en elkaar gaan imiteren. In een veilige en aantrekkelijke omgeving ontwikkelen zij zich spelenderwijs. Dit ondersteunt een goede start op de basisschool.

Samenwerken met ouders

Door met ouders in gesprek te gaan houden pedagogisch medewerkers rekening met ‘wat kinderen nodig hebben’. Dat begint al bij het kennismakingsgesprek. Maar ook als kinderen eenmaal op de speelleergroep begonnen zijn. Naast de dagelijkse gesprekjes bij het halen en brengen, ontvangen ouders ook verslagjes en foto’s via ons digitale ouderportaal.

Vergoeding

Omdat de speelleergroepen onder de Wet Kinderopvang vallen, komen werkende ouders in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Deze vergoeding is inkomensafhankelijk. 

Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, bijvoorbeeld als één of geen van de ouders werkt, kunnen een beroep doen op een vergelijkbare toeslag van de gemeente. Binnen de gemeentevergoeding geldt dat als kinderen 2 jaar zijn, zij voor 2 dagdelen per week hier aanspraak op mogen maken. Kinderen met een VVE indicatie hebben vanaf 2 jaar recht op vergoeding voor 4 dagdelen. Ook deze vergoeding is afhankelijk van het inkomen van ouders. 

VVE-indicatie

Vanaf 1 januari 2020 hebben kinderen met een VVE-indicatie vanaf 2 jaar recht op 4 dagdelen van 4 uur, in totaal 16 uren. Zij hebben ook voorrang bij de plaatsing op de speelleergroep. .

Inschrijving speelleergroep

De speelleergroep is dicht in de schoolvakanties. Inschrijven voor de speelleergroep kan vanaf het moment dat uw kind 1,5 jaar is. Sinne heeft speelleergroepen, verspreid over Leeuwarden.

Onze sluitingsdagen vindt u hier